DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Hạnh phúc của chúng tôi là mang những cầu đẹp nhất vip nhất đến để mang chiến thắng về cho anh em. Cam kết số đẹp!

GIÁ DỊCH VỤ: 500.000VNĐ

Cam Kết đem lại số ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC chuẩn hôm nay

Số Chuẩn đã được chốt từ 6-18h hàng ngày.

Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY
 12-11-2019  Đầu 8- Đuôi 4   Win Đuôi 4
 11-11-2019  Đầu 3- Đuôi 6   Win Đuôi 6
 10-11-2019  Đầu 1- Đuôi 7   Win Đầu 1
 09-11-2019  Đầu 0- Đuôi 2   Win 02
 08-11-2019  Đầu 0- Đuôi 6   Miss
 07-11-2019  Đầu 2- Đuôi 4   Win 24
 06-11-2019  Đầu 8- Đuôi 6   Win Đầu 8
 05-11-2019  Đầu 2- Đuôi 0   Win Đuôi 0
 04-11-2019  Đầu 4- Đuôi 3   Win 43
 03-11-2019  Đầu 4- Đuôi 1   Win Đuôi 1
 02-11-2019  Đầu 9- Đuôi 4   Win 94
 01-11-2019  Đầu 0- Đuôi 6   Miss
 31-10-2019  Đầu 2- Đuôi 0   Miss
 30-10-2019  Đầu 2- Đuôi 8   Win Đuôi 8
 29-10-2019  Đầu 4- Đuôi 2   Win 42
 28-10-2019  Đầu 3- Đuôi 8   Win Đầu 3
 27-10-2019  Đầu 1- Đuôi 6   Win 16
 26-10-2019  Đầu 0- Đuôi 9   Win 09
 25-10-2019  Đầu 8- Đuôi 6   Win Đầu 8
 24-10-2019  Đầu 3- Đuôi 1   Miss
 23-10-2019  Đầu 5- Đuôi 9   Win Đầu 5
 22-10-2019  Đầu 2- Đuôi 0   Miss
 21-10-2019  Đầu 7 Đuôi 4   Win 74
 20-10-2019  Đầu 3 Đuôi 4   Miss
 19-10-2019  Đầu 6 Đuôi 8   Win Đuôi 8
 18-10-2019  Đầu 9 Đuôi 7   Win 97
 17-10-2019  Đầu 0 Đuôi 6   Miss
 16-10-2019  Đầu 8 Đuôi 1   Win Đuôi 1
 15-10-2019  Đầu 3 Đuôi 0   Win 30
 14-10-2019  Đầu 1 Đuôi 1   Win 11
 13-10-2019  Đầu 1 Đuôi 7   Miss
 12-10-2019  Đầu 2 Đuôi 9   Win Đuôi 9
 11-10-2019  Đầu 6 Đuôi 8   Win 68
 10-10-2019  Đầu 3 Đuôi 7   Miss
 09-10-2019  Đầu 8 Đuôi 4   Win 84
 08-10-2019  Đầu 6 Đuôi 1   Win Đuôi 1
 07-10-2019  Đầu 1 Đuôi 0   Win Đuôi 0
 06-10-2019  Đầu 7 Đuôi 5   Win 75
 05-10-2019  Đầu 6 Đuôi 2   Win Đuôi 2
 04-10-2019  Đầu 3 Đuôi 4   Miss
 03-10-2019  Đầu 7 Đuôi 7   Win Đuôi 7
 02-10-2019  Đầu 8 Đuôi 1   Win 81
 01-10-2019  Đầu 5 Đuôi 5   Win Đuôi 5
 30-09-2019  Đầu 9 Đuôi 1   Miss
 29-09-2019  Đầu 5 Đuôi 2   Miss
 28-09-2019  Đầu 1 Đuôi 6   Win 16
 27-09-2019  Đầu 7 Đuôi 8   Win 78
 26-09-2019  Đầu 3 Đuôi 7   Win Đuôi 7
 25-09-2019  Đầu 1 Đuôi 7  Miss
 24-09-2019  Đầu 3 Đuôi 4   Win Đuôi 4
 23-09-2019  Đầu 2 Đuôi 9   Win 29
 22-09-2019  Đầu 3 Đuôi 7  Miss
 21-09-2019  Đầu 6 Đuôi 8   Win Đuôi 8
 20-09-2019  Đầu 7 Đuôi 6   Win76
 19-09-2019  Đầu 4 Đuôi 0  Win Đuôi 0
 18-09-2019  Đầu 7 Đuôi 2  Miss
17-09-2019  Đầu 0 Đuôi 1 Win 01
16-09-2019 Đầu 9 Đuôi 7 Win 97
15-09-2019 Đầu 9 Đuôi 1 Miss
14-09-2019 Đầu 3 Đuôi 4 Miss
13-09-2019 Đầu 9 Đuôi 1 Miss
12-09-2019 Đầu 3 Đuôi 6 Miss
11-09-2019 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4
10-09-2019 Đầu 3 Đuôi 1 Win Đuôi 1
09-09-2019 Đầu 8 Đuôi 3 Win 83
08-09-2019 Đầu 6 Đuôi 8 Win 68
07-09-2019 Đầu 9 Đuôi 6 Win Đuôi 6
06-09-2019 Đầu 1 Đuôi 7 Win 17
05-09-2019 Đầu 7 Đuôi 3 Miss
04-09-2019 Đầu 3 Đuôi 7 Miss
03-09-2019 Đầu 5 Đuôi 8 Win Đầu 5
02-09-2019 Đầu 2 Đuôi 5 Win 25
01-09-2019 Đầu 9 Đuôi 7 Win 97
31-08-2019 Đầu 1 Đuôi 0 Win Đuôi 0
30-08-2019 Đầu 0 Đuôi 6 Win Đuôi 6
29-08-2019 Đầu 7 Đuôi 3 Win 73
28-08-2019 Đầu 1 Đuôi 5 Miss
27-08-2019 Đầu 3 Đuôi 7 Miss
26-08-2019 Đầu 4 Đuôi 0 Miss
25-08-2019 Đầu 0 Đuôi 1 Win 01
24-08-2019 Đầu 6 Đuôi 2 Win 62
23-08-2019 Đầu 5 Đuôi 2 Miss
22-08-2019 Đầu 9 Đuôi 0 Win Đầu 9
21-08-2019 Đầu 3 Đuôi 7 Win 37
20-08-2019 Đầu 3 Đuôi 0 Miss
19-08-2019 Đầu 5 Đuôi 2 Win Đuôi 2
18-08-2019 Đầu 1 Đuôi 1 Win 11
17-08-2019 Đầu 9 Đuôi 8 Win 98
16-08-2019 Đầu 8 Đuôi 9 Miss
15-08-2019 Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7
14-08-2019 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đuôi 4
13-08-2019 Đầu 3 Đuôi 9 Miss
12-08-2019 Đầu 5 Đuôi 9 Win 59
11-08-2019 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7
10-08-2019 Đầu 9 Đuôi 0 Win Đuôi 0
09-08-2019 Đầu 0 Đuôi 2 Win 02
08-08-2019 Đầu 8 Đuôi 9 Miss
07-08-2019 Đầu 2 Đuôi 6 Win 26
06-08-2019 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đuôi 8
05-08-2019 Đầu 9 Đuôi 1 Win 91
04-08-2019 Đầu 5 Đuôi 2 Win Đuôi 2
03-08-2019 Đầu 3 Đuôi 3 Win 33
02-08-2019 Đầu 6- Đuôi 9 Miss
01-08-2019 Đầu 8 Đuôi 8 Miss
31-07-2019 Đầu 9 Đuôi 0 Win 90
30-07-2019 Đầu 5 Đuôi 7 Win 57
29-07-2019 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1
28-07-2019 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
27-07-2019 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đuôi 4
26-07-2019 Đầu 2 Đuôi 0 Win 20
25-07-2019 Đầu 1 Đuôi 5 Miss
24-07-2019 Đầu 6 Đuôi 1 Win 61
23-07-2019 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7
22-07-2019 Đầu 9 Đuôi 8 Win 98
21-07-2019 Đầu 4 Đuôi 5 Win 45
20-07-2019 Đầu 9 Đuôi 0 Miss
19-07-2019 Đầu 2 Đuôi 2 Win Đuôi 2
18-07-2019 Đầu 7 Đuôi 4 Miss
17-07-2019 Đầu 2 Đuôi 9 Win Đuôi 9
16-07-2019 Đầu 5 Đuôi 5 Win 55
15-07-2019 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đuôi 7
14-07-2019 Đầu 0 Đuôi 2 Win 02
13-07-2019 Đầu 9 Đuôi 1 Win Đẩu 9
12-07-2019 Đầu 8 Đuôi 9 Win 89
11-07-2019 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
10-07-2019 Đầu 5 Đuôi 4 Miss
09-07-2019 Đầu 7 Đuôi 0 Win Đuôi 0
08-07-2019 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8
07-07-2019 Đầu 0 Đuôi 5 Win 05
06-07-2019 Đầu 0 Đuôi 4 Miss
05-07-2019 Đầu 3 Đuôi 7 Win 37
04-07-2019 Đầu 2 Đuôi 0 Win 20
03-07-2019 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8
02-07-2019 Đầu 7 Đuôi 8 Win 78
01-07-2019 Đầu 0 Đuôi 3 Miss
30-06-2019 Đầu 2 Đuôi 2 Win 22
29-06-2019 Đầu 3 Đuôi 4 Win 34
28-06-2019 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đuôi 3
27-06-2019 Đầu 7 Đuôi 6 Win 76
26-06-2019 Đầu 1 Đuôi 7 Miss
25-06-2019 Đầu 2 Đuôi 6 Miss
24-06-2019 Đầu 8 Đuôi 0 Win Đầu 8
23-06-2019 Đầu 9 Đuôi 5 Win 95
22-06-2019 Đầu 0 Đuôi 4 Win 04
21-06-2019 Đầu 2 Đuôi 0 Miss
20-06-2019 Đầu 3 Đuôi 2 Win 32
19-06-2019 Đầu 5 Đuôi 3 Win 53

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *