DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

Nếu bạn bỏ qua cầu LÔ XIÊN 3 siêu chuẩn của chúng tôi thì bạn đã bỏ lỡ một cơ hội phát tài mà chúng tôi trao tay bạn!

GIÁ DỊCH VỤ: 800.000VNĐ

Cam Kết đem lại số DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM chuẩn hôm nay

Số Chuẩn đã được chốt từ 6-18h hàng ngày.

Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
HÔM NAY
12-11-2019 Bạc Liêu 92-71-02,Bến Tre 62-91-92,Vũng Tàu 11-76-25 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-11-2019 Cà Mau 71-16-43,Hồ Chí Minh 00-72-89,Đồng Tháp 99-08-63 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-11-2019 Kiên Giang 54-62-92,Đà Lạt 50-22-74,Tiền Giang 29-05-97 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-11-2019 Hồ Chí Minh 75-87-09,Bình Phước 78-44-45,Hậu Giang 28-27-43,Long An 90-53-63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-11-2019 Bình Dương 19-67-62,Trà Vinh 86-90-72,Vĩnh Long 96-16-03 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-11-2019 An Giang 79-18-12,Tây Ninh 59-01-56,Binh Thuận 28-63-34 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-11-2019 Bạc Liêu 93-99-12,Bến Tre 89-20-57,Vũng Tàu 91-52-59 Win Bến Tre
04-11-2019 Cà Mau 98-56-00,Hồ Chí Minh 37-56-77,Đồng Tháp 47-65-86 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-11-2019 Kiên Giang 70-08-72,Đà Lạt 88-75-83,Tiền Giang 14-58-73 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-11-2019 Hồ Chí Minh 32-19-40,Bình Phước 56-42-38,Hậu Giang 11-60-19,Long An 75-70-95 Miss
01-11-2019 Bình Dương 10-27-61,Trà Vinh 08-11-19,Vĩnh Long 39-24-71 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-10-2019 An Giang 59-47-80,Tây Ninh 65-10-17,Binh Thuận 60-31-72 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-10-2019 Đồng Nai 47-67-50,Sóc Trăng 16-06-80,Cần Thơ 50-37-04 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-10-2019 Bạc Liêu 99-42-29,Bến Tre 43-44-77,Vũng Tàu 74-87-40 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-10-2019 Cà Mau 03-21-70,Hồ Chí Minh 52-51-75,Đồng Tháp 53-40-74 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-10-2019 Kiên Giang 82-01-16,Đà Lạt 45-94-18,Tiền Giang 90-66-83 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-10-2019 Hồ Chí Minh 02-11-23,Bình Phước 70-83-91,Hậu Giang 60-25-23,Long An 20-32-44 Win Hậu Giang
25-10-2019  Bình Dương 02-53-07,Trà Vinh 74-69-55,Vĩnh Long 98-39-34 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-10-2019  An Giang 75-82-99,Tây Ninh 79-20-82,Binh Thuận 43-42-68 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-10-2019  Đồng Nai 05-67-47,Sóc Trăng 63-83-96,Cần Thơ 68-16-70  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-10-2019  Bạc Liêu 94-59-87,Bến Tre 56-28-43,Vũng Tàu 82-99-05  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-10-2019 Cà Mau 08-65-11,Hồ Chí Minh 67-57-22,Đồng Tháp 04-38-71  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-10-2019  Kiên Giang 51-32-87,Đà Lạt 93-30-21,Tiền Giang 78-84-62  Win Kiên Giang
19-10-2019  Hồ Chí Minh 01-98-26,Bình Phước 12-32-55,Hậu Giang 15-07-83,Long An 78-65-09  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-10-2019  Bình Dương 38-85-52,Trà Vinh 06-99-33,Vĩnh Long 82-50-93  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-10-2019  An Giang 67-86-56,Tây Ninh 16-54-77,Binh Thuận 95-26-00  Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-10-2019  Đồng Nai 41-73-34,Sóc Trăng 14-07-79,Cần Thơ 09-11-26  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-10-2019  Bạc Liêu 61-01-43,Bến Tre 43-53-15,Vũng Tàu 25-27-67  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-10-2019 Cà Mau 30-93-44,Hồ Chí Minh 28-80-02,Đồng Tháp 53-90-11  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-10-2019 Kiên Giang 50-59-65,Đà Lạt 16-91-69,Tiền Giang 45-90-61  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-10-2019 Hồ Chí Minh 61-81-03,Bình Phước 81-66-73,Hậu Giang 74-70-38,Long An 50-22-15  Win Hồ Chí Minh,Long An
11-10-2019 Bình Dương 46-30-17,Trà Vinh 30-72-07,Vĩnh Long 00-72-18 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-10-2019 An Giang 75-07-91,Tây Ninh 36-08-56,Binh Thuận 06-28-92  Win An Giang,Tây Ninh
09-10-2019  Đồng Nai 47-59-16,Sóc Trăng 37-27-38,Cần Thơ 26-15-14  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-10-2019  Bạc Liêu 98-46-65,Bến Tre 40-21-13,Vũng Tàu 59-21-98  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-10-2019  Cà Mau 33-94-24,Hồ Chí Minh 53-05-11,Đồng Tháp 94-83-96  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-10-2019  Kiên Giang 14-86-38,Đà Lạt 80-65-67,Tiền Giang 94-68-67  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-10-2019 Hồ Chí Minh 42-92-35,Bình Phước 08-42-07,Hậu Giang 44-34-81,Long An 24-42-23 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-10-2019 Bình Dương 17-14-93,Trà Vinh 86-73-18,Vĩnh Long 85-98-43 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-10-2019 An Giang 69-38-75,Tây Ninh 75-61-16,Binh Thuận 53-63-22 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-10-2019 Đồng Nai 26-88-41,Sóc Trăng 23-39-21,Cần Thơ 71-56-97  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-10-2019  Bạc Liêu 63-23-07,Bến Tre 64-81-32,Vũng Tàu 41-74-58  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-09-2019 Cà Mau 05-31-03,Hồ Chí Minh 48-11-95,Đồng Tháp 17-93-32 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-09-2019 Kiên Giang 73-72-55,Đà Lạt 66-59-13,Tiền Giang 14-64-08 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-09-2019 Hồ Chí Minh 17-95-04,Bình Phước 03-66-29,Hậu Giang 44-18-54,Long An 65-62-14 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-09-2019 Bình Dương 67-92-18,Trà Vinh 27-61-14,Vĩnh Long 41-99-59 Win Trà Vinh
26-09-2019 An Giang 48-50-46,Tây Ninh 43-56-02,Binh Thuận 68-01-58 Miss
25-09-2019 Đồng Nai 59-85-65,Sóc Trăng 90-28-07,Cần Thơ 12-91-17 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-09-2019 Bạc Liêu 16-81-75,Bến Tre 41-70-10,Vũng Tàu 95-63-85 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-09-2019 Cà Mau 05-34-79,Hồ Chí Minh 37-82-42,Đồng Tháp 86-90-06 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-09-2019 Kiên Giang 19-40-74,Đà Lạt 99-21-50,Tiền Giang 58-21-37 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-09-2019 Hồ Chí Minh 92-40-06,Bình Phước 48-34-40,Hậu Giang 50-11-96,Long An 22-48-00 Win Hồ Chí Minh
20-09-2019 Bình Dương 54-23-82,Trà Vinh 21-62-63,Vĩnh Long 49-99-88 Miss
19-09-2019 An Giang 22-82-81,Tây Ninh 05-25-80,Binh Thuận 73-98-72 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-09-2019 Đồng Nai 43-30-83,Sóc Trăng 54-38-17,Cần Thơ 59-66-13 Win Cần Thơ
17-09-2019 Bạc Liêu 96-59-11,Bến Tre 01-75-83,Vũng Tàu 16-17-84 Win Bạc Liêu,Bến Tre
16-09-2019 Cà Mau 15-86-43,Hồ Chí Minh 62-65-51,Đồng Tháp 25-10-09 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-09-2019 Kiên Giang 22-32-78,Đà Lạt 33-22-90,Tiền Giang 91-76-20 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 51-55-24,Bình Phước 85-97-76,Hậu Giang 16-21-70,Long An 11-73-93 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-09-2019 Bình Dương 99-07-67,Trà Vinh 06-85-68,Vĩnh Long 94-29-26 Win Trà Vinh
12-09-2019 An Giang 34-89-82,Tây Ninh 91-36-22,Binh Thuận 93-03-61 Win An Giang,Tây Ninh
11-09-2019 Đồng Nai 67-60-87,Sóc Trăng 40-20-08,Cần Thơ 30-69-72 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-09-2019 Bạc Liêu 91-58-23,Bến Tre 26-64-08,Vũng Tàu 29-06-58 Miss
09-09-2019 Cà Mau 07-63-82,Hồ Chí Minh 25-37-39,Đồng Tháp 44-26-94 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
08-09-2019 Kiên Giang 24-73-64,Đà Lạt 38-87-09,Tiền Giang 76-12-52 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 33-05-13,Bình Phước 81-66-73,Hậu Giang 74-70-38,Long An 38-66-26 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-09-2019 Bình Dương 26-55-00,Trà Vinh 58-31-46,Vĩnh Long 66-79-72 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 02-92-28,Tây Ninh 81-07-65,Binh Thuận 04-79-15 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 41-59-37,Sóc Trăng 95-23-49,Cần Thơ 82-73-75 Win Sóc Trăng
03-09-2019 Bạc Liêu 44-83-68,Bến Tre 52-54-57,Vũng Tàu 87-32-35 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 47-30-29,Hồ Chí Minh 94-64-23,Đồng Tháp 58-39-14 Miss
01-09-2019 Kiên Giang 44-29-57,Đà Lạt 71-30-57,Tiền Giang 52-30-90 Win Kiên Giang,Đà Lạt
31-08-2019 Hồ Chí Minh 23-97-27,Bình Phước 47-65-07,Hậu Giang 81-91-58,Long An 75-67-39 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 03-78-08,Trà Vinh 94-51-45,Vĩnh Long 00-72-85 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 87-13-20,Tây Ninh 07-59-69,Binh Thuận 08-71-90 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-08-2019 Đồng Nai 40-76-66,Sóc Trăng 49-98-08,Cần Thơ 89-98-69 Win Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 61-52-58,Bến Tre 14-56-60,Vũng Tàu 18-88-32 Win Bạc Liêu,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 48-33-68,Hồ Chí Minh 89-97-63,Đồng Tháp 02-74-54 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 88-98-59,Đà Lạt 91-63-99,Tiền Giang 45-31-75 Miss
24-08-2019 Hồ Chí Minh 89-23-08,Bình Phước 39-95-90,Hậu Giang 43-80-74,Long An 14-90-20 Win Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 75-33-99,Trà Vinh 02-23-60,Vĩnh Long 93-21-59 Miss
22-08-2019 An Giang 45-44-71,Tây Ninh 62-20-39,Binh Thuận 58-23-32 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-08-2019 Đồng Nai 37-93-52,Sóc Trăng 47-06-35,Cần Thơ 58-57-72 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *