GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!

GIÁ DỊCH VỤ: 1.000.000VNĐ

Cam Kết đem lại số GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM  chuẩn hôm nay

Số Chuẩn đã được chốt từ 6-18h hàng ngày.

Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
HÔM NAY
12-11-2019 Bạc Liêu 26,Bến Tre 89,Vũng Tàu 00 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-11-2019 Cà Mau 71,Hồ Chí Minh 72,Đồng Tháp 99 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-11-2019 Kiên Giang 67,Đà Lạt 18,Tiền Giang 16 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-11-2019 Hồ Chí Minh 00,Bình Phước 45,Hậu Giang 93,Long An 63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-11-2019 Bình Dương 82,Trà Vinh 56,Vĩnh Long 96 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-11-2019 An Giang 32,Tây Ninh 62,Binh Thuận 25 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-11-2019 Bạc Liêu 88,Bến Tre 24,Vũng Tàu 61 Win Bến Tre
04-11-2019 Cà Mau 56,Hồ Chí Minh 56,Đồng Tháp 47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-11-2019 Kiên Giang 05,Đà Lạt 78,Tiền Giang 96 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-11-2019  Hồ Chí Minh 66,Bình Phước 56,Hậu Giang 21,Long An 45 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
01-11-2019 Bình Dương 15,Trà Vinh 78,Vĩnh Long 39 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-10-2019 An Giang 49,Tây Ninh 80,Binh Thuận 31 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-10-2019 Đồng Nai 07,Sóc Trăng 55,Cần Thơ 61 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-10-2019 Bạc Liêu 85,Bến Tre 50,Vũng Tàu 73 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-10-2019 Cà Mau 09,Hồ Chí Minh 55,Đồng Tháp 39 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-10-2019 Kiên Giang 37,Đà Lạt 77,Tiền Giang 87 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-10-2019 Hồ Chí Minh 41,Bình Phước 46,Hậu Giang 42,Long An 50 Miss
25-10-2019  Bình Dương 07,Trà Vinh 49,Vĩnh Long 15 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-10-2019  An Giang 84,Tây Ninh 92,Binh Thuận 43 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-10-2019  Đồng Nai 56,Sóc Trăng 21,Cần Thơ 61  Win Đồng Nai
22-10-2019  Bạc Liêu 52,Bến Tre 49,Vũng Tàu 63  Win Bến Tre
21-10-2019 Cà Mau 90,Hồ Chí Minh 35,Đồng Tháp 04  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
20-10-2019 Kiên Giang 82,Đà Lạt 21,Tiền Giang 64 Miss
19-10-2019  Hồ Chí Minh 44,Bình Phước 63,Hậu Giang 81,Long An 78  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-10-2019  Bình Dương 95,Trà Vinh 06,Vĩnh Long 82  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-10-2019  An Giang 92,Tây Ninh 89,Binh Thuận 34  Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-10-2019  Đồng Nai 88,Sóc Trăng 78,Cần Thơ 57  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-10-2019  Bạc Liêu 42,Bến Tre 67,Vũng Tàu 78  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-10-2019 Cà Mau 46,Hồ Chí Minh 99,Đồng Tháp 67  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-10-2019 Kiên Giang 30,Đà Lạt 96,Tiền Giang 49  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-10-2019 Hồ Chí Minh 14,Bình Phước 13,Hậu Giang 90,Long An 70  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
11-10-2019 Bình Dương 88,Trà Vinh 50,Vĩnh Long 64  Win Bình Dương
10-10-2019 An Giang 15,Tây Ninh 37,Binh Thuận 11 Miss
09-10-2019  Đồng Nai 59,Sóc Trăng 46,Cần Thơ 14  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-10-2019 Bạc Liêu 58,Bến Tre 47,Vũng Tàu 30  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-10-2019  Cà Mau 97,Hồ Chí Minh 09,Đồng Tháp 39  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-10-2019  Kiên Giang 62,Đà Lạt 67,Tiền Giang 61  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-10-2019 Hồ Chí Minh 91,Bình Phước 88,Hậu Giang 04,Long An 83 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-10-2019 Bình Dương 92,Trà Vinh 73,Vĩnh Long 43 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-10-2019 An Giang 30,Tây Ninh 35,Binh Thuận 85 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-10-2019 Đồng Nai 28,Sóc Trăng 83,Cần Thơ 38 Miss
01-10-2019  Bạc Liêu 82,Bến Tre 82,Vũng Tàu 25  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-09-2019 Cà Mau 08,Hồ Chí Minh 11,Đồng Tháp 37 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-09-2019 Kiên Giang 44,Đà Lạt 86,Tiền Giang 14 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-09-2019 Hồ Chí Minh 62,Bình Phước 29,Hậu Giang 44,Long An 13 Win Hồ Chí Minh,Long An
27-09-2019 Bình Dương 96,Trà Vinh 69,Vĩnh Long 26 Miss
26-09-2019 An Giang 21,Tây Ninh 28,Binh Thuận 18 Miss
25-09-2019 Đồng Nai 65,Sóc Trăng 28,Cần Thơ 41 Win Cần Thơ
24-09-2019 Bạc Liêu 32,Bến Tre 15,Vũng Tàu 85 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-09-2019 Cà Mau 10,Hồ Chí Minh 37,Đồng Tháp 85 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-09-2019 Kiên Giang 33,Đà Lạt 50,Tiền Giang 47 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-09-2019 Hồ Chí Minh 41,Bình Phước 46,Hậu Giang 42,Long An 50 Win Bình Phước
20-09-2019 Bình Dương 57,Trà Vinh 58,Vĩnh Long 37 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-09-2019 An Giang 64,Tây Ninh 05,Binh Thuận 64 Miss
18-09-2019 Đồng Nai 59,Sóc Trăng 42,Cần Thơ 13 Miss
17-09-2019 Bạc Liêu 11,Bến Tre 67,Vũng Tàu 42 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-09-2019 Cà Mau 86,Hồ Chí Minh 02,Đồng Tháp 32 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
15-09-2019 Kiên Giang 34,Đà Lạt 22,Tiền Giang 91 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 34,Bình Phước 00,Hậu Giang 70,Long An 80 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
13-09-2019 Bình Dương 18,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 88 Miss
12-09-2019 An Giang 34,Tây Ninh 36,Binh Thuận 09 Miss
11-09-2019 Đồng Nai 79,Sóc Trăng 39,Cần Thơ 69 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
10-09-2019 Bạc Liêu 14,Bến Tre 01,Vũng Tàu 12 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-09-2019 Cà Mau 85,Hồ Chí Minh 87,Đồng Tháp 61 Win Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 32,Đà Lạt 78,Tiền Giang 02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 55,Bình Phước 55,Hậu Giang 63,Long An 52 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-09-2019 Bình Dương 75,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 66 Win Bình Dương,Trà Vinh
05-09-2019 An Giang 23,Tây Ninh 65,Binh Thuận 27 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 28,Sóc Trăng 83,Cần Thơ 38 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 67,Bến Tre 58,Vũng Tàu 30 Miss
02-09-2019 Cà Mau 43,Hồ Chí Minh 23,Đồng Tháp 63 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
01-09-2019 Kiên Giang 10,Đà Lạt 37,Tiền Giang 68 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 92,Bình Phước 80,Hậu Giang 62,Long An 91 Win Long An
30-08-2019 Bình Dương 03,Trà Vinh 25,Vĩnh Long 00 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 44,Tây Ninh 13,Binh Thuận 96 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-08-2019 Đồng Nai 80,Sóc Trăng 08,Cần Thơ 57 Win Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 43,Bến Tre 64,Vũng Tàu 69 Win Bạc Liêu,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 73,Hồ Chí Minh 97,Đồng Tháp 74 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 57,Đà Lạt 70,Tiền Giang 46 Miss
24-08-2019 Hồ Chí Minh 67,Bình Phước 69,Hậu Giang 21,Long An 63 Win Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 08,Trà Vinh 53,Vĩnh Long 31 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 44,Tây Ninh 94,Binh Thuận 17 Win An Giang,Tây Ninh
21-08-2019 Đồng Nai 52,Sóc Trăng 07,Cần Thơ 90 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *