SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

Hãy giao việc chốt số cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được cầu đề siêu chuẩn hôm nay, ĐÁNH TO – TRÚNG LỚN bạn nhé!

GIÁ DỊCH VỤ: 200.000VNĐ

Cam Kết đem lại số SONG THỦ LÔ MIỀN NAM chuẩn hôm nay

Số Chuẩn đã được chốt từ 6-18h hàng ngày.

Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
HÔM NAY
12-11-2019 Bạc Liêu 45-61,Bến Tre 50-34,Vũng Tàu 00-47 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-11-2019 Cà Mau 68-71,Hồ Chí Minh 98-91,Đồng Tháp 99-54 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-11-2019 Kiên Giang 88-37,Đà Lạt 91-56,Tiền Giang 76-05 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-11-2019 Hồ Chí Minh 78-14,Bình Phước 92-62,Hậu Giang 92-82,Long An 63-58 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-11-2019 Bình Dương 10-22,Trà Vinh 31-54,Vĩnh Long 55-05 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-11-2019 An Giang 92-32,Tây Ninh 56-61,Binh Thuận 20-51 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-11-2019 Bạc Liêu 70-90,Bến Tre 03-12,Vũng Tàu 51-54 Win Vũng Tàu
04-11-2019 Cà Mau 98-15,Hồ Chí Minh 89-62,Đồng Tháp 90-60 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-11-2019 Kiên Giang 26-19,Đà Lạt 78-38,Tiền Giang 88-69 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-11-2019 Hồ Chí Minh 19-40,Bình Phước 42-38,Hậu Giang 60-19,Long An 70-95 Miss
01-11-2019 Bình Dương 61-27,Trà Vinh 74-78,Vĩnh Long 72-97 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-10-2019 An Giang 02-24,Tây Ninh 59-90,Binh Thuận 31-46 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-10-2019 Đồng Nai 47-59,Sóc Trăng 11-54,Cần Thơ 73-89 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-10-2019 Bạc Liêu 22-01,Bến Tre 51-42,Vũng Tàu 72-76 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-10-2019 Cà Mau 19-20,Hồ Chí Minh 55-40,Đồng Tháp 93-71 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-10-2019 Kiên Giang 77-54,Đà Lạt 60-18,Tiền Giang 78-66 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-10-2019 Hồ Chí Minh 02-11,Bình Phước 70-91,Hậu Giang 60-25,Long An 20-32  Win Hậu Giang
25-10-2019 Bình Dương 07-50,Trà Vinh 97-84,Vĩnh Long 60-35 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-10-2019 An Giang 69-45,Tây Ninh 82-07,Binh Thuận 06-56 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-10-2019 Đồng Nai 42-56,Sóc Trăng 40-72,Cần Thơ 72-68  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-10-2019  Bạc Liêu 96-24,Bến Tre 70-56,Vũng Tàu 05-65  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-10-2019  Cà Mau 43-08,Hồ Chí Minh 76-21,Đồng Tháp 20-14  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-10-2019  Kiên Giang 23-10,Đà Lạt 83-75,Tiền Giang 78-16  Win Đà Lạt
19-10-2019 Hồ Chí Minh 74-14,Bình Phước 88-08,Hậu Giang 86-18,Long An 72-12  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-10-2019  Bình Dương 95-56,Trà Vinh 50-76,Vĩnh Long 09-20  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-10-2019 An Giang 22-92,Tây Ninh 89-73,Binh Thuận 00-12  Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-10-2019  Đồng Nai 67-88,Sóc Trăng 26-56,Cần Thơ 68-62  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-10-2019  Bạc Liêu 32-71,Bến Tre 05-28,Vũng Tàu 25-35  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-10-2019  Cà Mau 59-99,Hồ Chí Minh 91-52,Đồng Tháp 81-41  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-10-2019  Kiên Giang 58-54,Đà Lạt 97-18,Tiền Giang 06-61  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-10-2019 Hồ Chí Minh 61-81,Bình Phước 81-73,Hậu Giang 74-38,Long An 50-22  Win Hồ Chí Minh,Long An
11-10-2019 Bình Dương 39-46,Trà Vinh 32-63,Vĩnh Long 38-41 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-10-2019 An Giang 91-35,Tây Ninh 37-27,Binh Thuận 06-62  Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-10-2019  Đồng Nai 39-59,Sóc Trăng 05-22,Cần Thơ 59-21  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-10-2019 Bạc Liêu 18-98,Bến Tre 24-58,Vũng Tàu 13-98  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-10-2019 Cà Mau 97-77,Hồ Chí Minh 49-78,Đồng Tháp 95-39  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-10-2019 Kiên Giang 63-07,Đà Lạt 89-80,Tiền Giang 88-12  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-10-2019 Hồ Chí Minh 48-92,Bình Phước 23-42,Hậu Giang 34-81,Long An 05-24 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-10-2019 Bình Dương 17-43,Trà Vinh 63-41,Vĩnh Long 82-80 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-10-2019 An Giang 83-38,Tây Ninh 74-28,Binh Thuận 53-43 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-10-2019 Đồng Nai 13-15,Sóc Trăng 76-58,Cần Thơ 54-86  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-10-2019  Bạc Liêu 81-87,Bến Tre 96-98,Vũng Tàu 55-70  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-09-2019 Cà Mau 31-52,Hồ Chí Minh 42-75,Đồng Tháp 02-27 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-09-2019 Kiên Giang 19-72,Đà Lạt 22-93,Tiền Giang 95-48 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-09-2019 Hồ Chí Minh 17-55,Bình Phước 36-29,Hậu Giang 55-58,Long An 89-76 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-09-2019 Bình Dương 78-84,Trà Vinh 20-89,Vĩnh Long 37-85 Miss
26-09-2019 An Giang 91-06,Tây Ninh 53-18,Binh Thuận 49-61 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-09-2019 Đồng Nai 51-77,Sóc Trăng 40-32,Cần Thơ 12-86 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-09-2019 Bạc Liêu 70-59,Bến Tre 91-08,Vũng Tàu 09-73 Win Vũng Tàu
23-09-2019 Cà Mau 91-21,Hồ Chí Minh 32-66,Đồng Tháp 30-28 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-09-2019 Kiên Giang 26-35,Đà Lạt 67-95,Tiền Giang 53-47 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-09-2019 Hồ Chí Minh 92-23,Bình Phước 38-69,Hậu Giang 41-15,Long An 50-98 Miss
20-09-2019 Bình Dương 62-97,Trà Vinh 06-28,Vĩnh Long 51-49 Miss
19-09-2019 An Giang 38-22,Tây Ninh 46-40,Binh Thuận 62-05 Win An Giang
18-09-2019 Đồng Nai 30-49,Sóc Trăng 83-00,Cần Thơ 13-70 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-09-2019 Bạc Liêu 09-84,Bến Tre 79-04,Vũng Tàu 29-86 Win Vũng Tàu
16-09-2019 Cà Mau 43-15,Hồ Chí Minh 84-02,Đồng Tháp 25-58 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-09-2019 Kiên Giang 22-32,Đà Lạt 78-15,Tiền Giang 50-53 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 64-24,Bình Phước 57-76,Hậu Giang 75-52,Long An 96-77 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
13-09-2019 Bình Dương 31-02,Trà Vinh 66-70,Vĩnh Long 09-94 Miss
12-09-2019 An Giang 74-89,Tây Ninh 22-31,Binh Thuận 33-09 Win An Giang,Tây Ninh
11-09-2019 Đồng Nai 16-88,Sóc Trăng 97-08,Cần Thơ 69-49 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-09-2019 Bạc Liêu 76-91,Bến Tre 78-01,Vũng Tàu 17-50 Miss
09-09-2019 Cà Mau 68-25,Hồ Chí Minh 67-81,Đồng Tháp 44-59 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 64-56,Đà Lạt 14-84,Tiền Giang 48-63 Win Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 13-50,Bình Phước 73-66,Hậu Giang 21-37,Long An 10-05 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-09-2019 Bình Dương 99-64,Trà Vinh 19-50,Vĩnh Long 61-66 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 45-33,Tây Ninh 81-89,Binh Thuận 92-58 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 68-45,Sóc Trăng 40-05,Cần Thơ 00-05 Win Đồng Nai
03-09-2019 Bạc Liêu 64-38,Bến Tre 56-68,Vũng Tàu 81-36 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 93-22,Hồ Chí Minh 32-29,Đồng Tháp 82-96 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
01-09-2019 Kiên Giang 53-69,Đà Lạt 97-43,Tiền Giang 52-30 Miss
31-08-2019 Hồ Chí Minh 39-99,Bình Phước 99-37,Hậu Giang 81-58,Long An 92-60 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
30-08-2019 Bình Dương 08-77,Trà Vinh 55-22,Vĩnh Long 31-85 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 79-33,Tây Ninh 07-13,Binh Thuận 89-36 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-08-2019 Đồng Nai 66-10,Sóc Trăng 23-12,Cần Thơ 86-25 Win Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 98-41,Bến Tre 64-14,Vũng Tàu 10-69 Miss
26-08-2019 Cà Mau 47-37,Hồ Chí Minh 74-95,Đồng Tháp 00-02 Win Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 70-98,Đà Lạt 77-17,Tiền Giang 75-31 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 88-46,Bình Phước 42-23,Hậu Giang 04-21,Long An 77-45 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 56-22,Trà Vinh 83-45,Vĩnh Long 92-81 Win Trà Vinh
22-08-2019 An Giang 98-82,Tây Ninh 38-94,Binh Thuận 58-86 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-08-2019 Đồng Nai 65-20,Sóc Trăng 37-51,Cần Thơ 90-44 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *