SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

Hôm nay chúng tôi đã chốt số chuẩn, cơ hội ngon ăn cho anh em trúng to hôm nay. Đừng bỏ qua cơ hội ăn đề để vào bờ ngay hôm nay, bạn nhé!

GIÁ DỊCH VỤ: 200.000VNĐ

Cam Kết đem lại số SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG chuẩn hôm nay

Số Chuẩn đã được chốt từ 6-18h hàng ngày.

Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
12-11-2019 Đắc Lắc 50-01,Quảng Nam 09-82 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-11-2019 Phú Yên 11-97,Thừa Thiên Huế 31-02 Win Thừa Thiên Huế
10-11-2019 Khánh Hòa 70-48,Kon Tum 69-20 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019 Đà Nẵng 90-65,Đắc Nông 58-18,Quảng Ngãi 75-92 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019 Gia Lai 12-53,Ninh Thuận 67-10 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-11-2019 Bình Định 66-55,Quảng Bình 04-61,Quảng Trị 01-52 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-11-2019 Đắc Lắc 52-72,Quảng Nam 98-91 Win Quảng Nam
04-11-2019 Phú Yên 51-24,Thừa Thiên Huế 53-38 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-11-2019 Khánh Hòa 06-66,Kon Tum 55-15 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019  Đà Nẵng 12-34,Đắc Nông 73-09,Quảng Ngãi 53-14 Miss
01-11-2019 Gia Lai 62-26,Ninh Thuận 08-90 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-10-2019 Bình Định 39-07,Quảng Bình 49-31,Quảng Trị 46-87 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-10-2019 Đà Nẵng 74-36,Khánh Hòa 38-84 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-10-2019 Đắc Lắc 38-76,Quảng Nam 86-91 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-10-2019 Phú Yên 39-69,Thừa Thiên Huế 26-23 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019 Khánh Hòa 36-76,Kon Tum 77-93 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-10-2019 Đà Nẵng 12-24,Đắc Nông 70-86,Quảng Ngãi 70-21  Win Đắc Nông
25-10-2019  Gia Lai 49-99,Ninh Thuận 18-80  Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-10-2019  Bình Định 44-85,Quảng Bình 45-80,Quảng Trị 34-49  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-10-2019  Đà Nẵng 49-79,Khánh Hòa 64-40  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-10-2019  Đắc Lắc 29-19,Quảng Nam 55-76  Win Đắc Lắc
21-10-2019  Phú Yên 13-01,Thừa Thiên Huế 53-99  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-10-2019  Khánh Hòa 81-48,Kon Tum 14-44  Win Kon Tum
19-10-2019  Đà Nẵng 57-29,Đắc Nông 03-11,Quảng Ngãi 44-11  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-10-2019  Gia Lai 43-62,Ninh Thuận 49-73  Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-10-2019  Bình Định 82-66,Quảng Bình 19-89,Quảng Trị 70-31  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-10-2019  Đà Nẵng 18-19,Khánh Hòa 93-10  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-10-2019  Đắc Lắc 52-06,Quảng Nam 74-43  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-10-2019  Phú Yên 69-25,Thừa Thiên Huế 83-54  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-10-2019  Khánh Hòa 90-55,Kon Tum 16-77  Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-10-2019 Đà Nẵng 21-15,Đắc Nông 16-09,Quảng Ngãi 83-05  Win Đà Nẵng
11-10-2019  Gia Lai 20-11,Ninh Thuận 27-98  Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-10-2019 Bình Định 07-60,Quảng Bình 57-88,Quảng Trị 17-15  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-10-2019  Đà Nẵng 16-88,Khánh Hòa 33-56  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-10-2019 Đắc Lắc 56-28,Quảng Nam 21-53  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-10-2019  Phú Yên 85-52,Thừa Thiên Huế 99-97  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-10-2019  Khánh Hòa 04-20,Kon Tum 77-44  Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-10-2019 Đà Nẵng 02-64,Đắc Nông 16-09,Quảng Ngãi 83-05 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-10-2019 Gia Lai 79-03,Ninh Thuận 01-87 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-10-2019 Bình Định 88-18,Quảng Bình 44-67,Quảng Trị 20-25 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-10-2019 Đà Nẵng 77-12,Khánh Hòa 38-65  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-10-2019  Đắc Lắc 68-86,Quảng Nam 15-32  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019 Phú Yên 70-80,Thừa Thiên Huế 02-33 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-09-2019 Khánh Hòa 67-79,Kon Tum 02-29 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019 Đà Nẵng 55-23,Đắc Nông 89-41,Quảng Ngãi 32-46 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-09-2019 Gia Lai 58-62,Ninh Thuận 32-37 Miss
26-09-2019 Bình Định 07-34,Quảng Bình 13-19,Quảng Trị 91-05 Win Quảng Trị
25-09-2019 Đà Nẵng 51-46,Khánh Hòa 57-47 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-09-2019 Đắc Lắc 58-32,Quảng Nam 83-21 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-09-2019 Phú Yên 14-54,Thừa Thiên Huế 69-03 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019 Khánh Hòa 75-92,Kon Tum 46-24 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-09-2019 Đà Nẵng 28-88,Đắc Nông 49-57,Quảng Ngãi 77-21 Win Đà Nẵng
20-09-2019 Gia Lai 28-09,Ninh Thuận 04-53 Miss
19-09-2019 Bình Định 68-78,Quảng Bình 40-65,Quảng Trị 69-06 Miss
18-09-2019 Đà Nẵng 62-05,Khánh Hòa 63-56 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-09-2019 Đắc Lắc 89-54,Quảng Nam 83-46 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019 Phú Yên 59-09,Thừa Thiên Huế 06-26 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019 Khánh Hòa 89-19,Kon Tum 19-67 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 08-92,Đắc Nông 22-03,Quảng Ngãi 08-31 Miss
13-09-2019 Gia Lai 23-42,Ninh Thuận 00-62 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 88-95,Quảng Bình 17-86,Quảng Trị 06-42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 26-72,Khánh Hòa 74-28 Miss
10-09-2019 Đắc Lắc 56-44,Quảng Nam 60-91 Win Đắc Lắc
09-09-2019 Phú Yên 30-87,Thừa Thiên Huế 88-14 Win Phú Yên
08-09-2019 Khánh Hòa 98-05,Kon Tum 26-22 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 09-55,Đắc Nông 82-35,Quảng Ngãi 05-69 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 28-43,Ninh Thuận 14-74 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 58-47,Quảng Bình 79-15,Quảng Trị 65-62 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 40-32,Khánh Hòa 10-73 Win Đà Nẵng
03-09-2019 Đắc Lắc 58-99,Quảng Nam 09-30 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019 Phú Yên 81-61,Thừa Thiên Huế 55-03 Miss
01-09-2019 Khánh Hòa 13-51,Kon Tum 33-81 Win Khánh Hòa
31-08-2019 Đà Nẵng 75-07,Đắc Nông 59-10,Quảng Ngãi 22-05 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-08-2019 Gia Lai 80-18,Ninh Thuận 57-04 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 11-61,Quảng Bình 04-98,Quảng Trị 15-39 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 52-17,Khánh Hòa 58-30 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 68-45,Quảng Nam 52-23 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 80-43,Thừa Thiên Huế 08-67 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 05-64,Kon Tum 09-24 Win Khánh Hòa
24-08-2019 Đà Nẵng 25-17,Đắc Nông 95-22,Quảng Ngãi 95-38 Win Đắc Nông
23-08-2019 Gia Lai 14-02,Ninh Thuận 55-57 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 97-96,Quảng Bình 76-26,Quảng Trị 65-40 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 43-24,Khánh Hòa 84-06 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 97-12,Quảng Nam 73-51 Miss
19-08-2019 Phú Yên 75-97,Thừa Thiên Huế 56-95 Win Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 61-94,Kon Tum 10-71 Miss
17-08-2019 Đà Nẵng 34-21,Đắc Nông 14-94,Quảng Ngãi 54-27 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 17-30,Ninh Thuận 24-02 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 82-48,Quảng Bình 39-25,Quảng Trị 14-30 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 63-57,Khánh Hòa 37-84 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 10-07,Quảng Nam 86-04 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 00-87,Thừa Thiên Huế 15-65 Win Phú Yên
11-08-2019 Khánh Hòa 87-26,Kon Tum 20-49 Miss

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *