SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

Hôm nay chúng tôi đã chốt số chuẩn, cơ hội ngon ăn cho anh em trúng to hôm nay. Đừng bỏ qua cơ hội ăn đề để vào bờ ngay hôm nay, bạn nhé!

GIÁ DỊCH VỤ: 200.000VNĐ

Cam Kết đem lại số SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG chuẩn hôm nay

Số Chuẩn đã được chốt từ 6-18h hàng ngày.

Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
21-02-2020 Gia Lai 12-19,Ninh Thuận 70-80 Miss
20-02-2020 Bình Định 27-86,Quảng Bình 15-68,Quảng Trị 15-26 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-02-2020 Đà Nẵng 54-48,Khánh Hòa 06-53 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-02-2020 Đắc Lắc 50-13,Quảng Nam 83-58 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-02-2020 Khánh Hòa 62-04,Kon Tum 46-08 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-02-2020 Đà Nẵng 26-32,Đắc Nông 03-45,Quảng Ngãi 46-02 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-02-2020 Gia Lai 79-73,Ninh Thuận 60-81 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-02-2020 Bình Định 07-60,Quảng Bình 41-57,Quảng Trị 85-50 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-02-2020 Đà Nẵng 01-63,Khánh Hòa 15-49 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-02-2020 Đắc Lắc 93-99,Quảng Nam 70-53 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-02-2020 Phú Yên 35-93,Thừa Thiên Huế 81-28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-02-2020 Khánh Hòa 43-14,Kon Tum 24-73 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-02-2020 Gia Lai 20-63,Ninh Thuận 23-49 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-02-2020 Bình Định 30-38,Quảng Bình 45-32,Quảng Trị 97-67 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-02-2020 Đà Nẵng 44-36,Khánh Hòa 53-91 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-02-2020 Đắc Lắc 41-16,Quảng Nam 48-33 Miss
03-02-2020 Phú Yên 02-88,Thừa Thiên Huế 77-19 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-02-2020 Khánh Hòa 33-52,Kon Tum 80-97 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-02-2020 Đà Nẵng 49-57,Đắc Nông 08-09,Quảng Ngãi 72-15 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-01-2020 Gia Lai 78-48,Ninh Thuận 32-84 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-01-2020 Bình Định 41-13,Quảng Bình 85-93,Quảng Trị 73-97 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-01-2020 Đà Nẵng 14-31,Khánh Hòa 86-80 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-01-2020 Đắc Lắc 32-12,Quảng Nam 21-92 Win Quảng Nam
27-01-2020 Phú Yên 69-88,Thừa Thiên Huế 19-28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-01-2020 Khánh Hòa 81-90,Kon Tum 28-13 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-01-2020 Đà Nẵng 22-72,Đắc Nông 15-44,Quảng Ngãi 56-64 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-01-2020 Gia Lai 75-73,Ninh Thuận 47-38 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-01-2020 Phú Yên 00-04,Thừa Thiên Huế 76-24 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-01-2020 Khánh Hòa 80-56,Kon Tum 03-49 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-01-2020 Đà Nẵng 66-05,Đắc Nông 31-46,Quảng Ngãi 86-40 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-01-2020 Bình Định 16-24,Quảng Bình 75-39,Quảng Trị 59-00 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-01-2020
Đà Nẵng 79-77,Khánh Hòa 90-98
Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-01-2020 Đắc Lắc 36-93,Quảng Nam 03-62 Win Đắc Lắc
13-01-2020 Phú Yên 81-59,Thừa Thiên Huế 85-41 Miss
11-01-2020 Đà Nẵng 32-34,Đắc Nông 52-07,Quảng Ngãi 44-14 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-01-2020 Gia Lai 50-22,Ninh Thuận 88-48 Miss
09-01-2020 Bình Định 57-76,Quảng Bình 30-89,Quảng Trị 85-32 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-01-2020 Đà Nẵng 27-30,Khánh Hòa 86-40 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-01-2020 Phú Yên 35-16,Thừa Thiên Huế 41-10 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-01-2020 Khánh Hòa 46-12,Kon Tum 04-55 Win Kon Tum
04-01-2020 Đà Nẵng 46-37,Đắc Nông 82-57,Quảng Ngãi 61-12 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 61-07,Ninh Thuận 01-63 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-01-2020 Bình Định 86-82,Quảng Bình 20-50,Quảng Trị 00-90 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-01-2020
Đà Nẵng 75-09,Khánh Hòa 67-95
Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-12-2019 Đắc Lắc 50-77,Quảng Nam 63-01 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-12-2019 Phú Yên 34-22,Thừa Thiên Huế 75-23 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-12-2019 Khánh Hòa 56-69,Kon Tum 38-40 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-12-2019 Gia Lai 14-02,Ninh Thuận 60-38 Win Gia Lai
26-12-2019 Bình Định 96-39,Quảng Bình 03-67,Quảng Trị 62-73 Win Quảng Trị
24-12-2019 Đắc Lắc 62-28,Quảng Nam 39-64 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-12-2019 Phú Yên 54-36,Thừa Thiên Huế 18-46 Miss
22-12-2019 Khánh Hòa 04-09,Kon Tum 40-70 Win Khánh Hòa
21-12-2019 Đà Nẵng 57-00,Đắc Nông 00-32,Quảng Ngãi 02-42 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-12-2019 Gia Lai 42-40,Ninh Thuận 16-90 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-12-2019 Bình Định 62-78,Quảng Bình 06-12,Quảng Trị 69-95 Win Quảng Bình
18-12-2019 Đà Nẵng 36-88,Khánh Hòa 31-77 Miss
17-12-2019 Đắc Lắc 49-24,Quảng Nam 60-14 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-12-2019
Khánh Hòa 25-74,Kon Tum 10-48
Win Khánh Hòa.Kon Tum
14-12-2019 Quảng Ngãi 10-24,Đà Nẵng 23-41,Đắc Nông 09-37 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019 Gia Lai 25-75,Ninh Thuận 75-09 Win Gia Lai
12-12-2019
Bình Định 34-01,Quảng Bình 18-09,Quảng Trị 45-26
Win Bình Định,Quảng Bình
11-12-2019 Đà Nẵng 63-77,Khánh Hòa 96-88 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-12-2019 Đắc Lắc 25-46,Quảng Nam 32-86 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-12-2019 Phú Yên 54-00,Thừa Thiên Huế 66-87 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 81-29,Kon Tum 53-97 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-12-2019 Đà Nẵng 00-08,Đắc Nông 50-64,Quảng Ngãi 01-15 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-12-2019 Gia Lai 40-67,Ninh Thuận 14-17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-12-2019 Bình Định 54-04,Quảng Bình 17-31,Quảng Trị 16-89 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-12-2019 Đà Nẵng 96-65,Khánh Hòa 09-21 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-12-2019 Đắc Lắc 99-58,Quảng Nam 80-95 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-12-2019 Phú Yên 40-01,Thừa Thiên Huế 40-98 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-11-2019 Đà Nẵng 98-49,Đắc Nông 15-62,Quảng Ngãi 23-34 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-11-2019
Gia Lai 76-25,Ninh Thuận 05-84
Miss
28-11-2019 Bình Định 07-55,Quảng Bình 93-19,Quảng Trị 48-05 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-11-2019 Đà Nẵng 30-83,Khánh Hòa 90-87 Win Khánh Hòa
26-11-2019 Đắc Lắc 80-38,Quảng Nam 14-35 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-11-2019 Phú Yên 53-59,Thừa Thiên Huế 00-01 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-11-2019 Khánh Hòa 30-98,Kon Tum 12-98 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-11-2019 Đà Nẵng 80-45,Đắc Nông 56-12,Quảng Ngãi 18-80 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-11-2019 Gia Lai 69-42,Ninh Thuận 54-08 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-11-2019 Bình Định 80-69,Quảng Bình 71-86,Quảng Trị 77-44 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-11-2019 Đà Nẵng 57-28,Khánh Hòa 05-71 Win Đà Nẵng
19-11-2019 Đắc Lắc 24-55,Quảng Nam 26-54 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-11-2019 Phú Yên 82-41,Thừa Thiên Huế 47-92 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-11-2019 Khánh Hòa 83-74,Kon Tum 77-84 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-11-2019 Đà Nẵng 57-51,Đắc Nông 33-58,Quảng Ngãi 26-17 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-11-2019
Gia Lai 67-29,Ninh Thuận 68-86
Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-11-2019 Bình Định 54-80,Quảng Bình 92-45,Quảng Trị 12-31 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-11-2019 Đà Nẵng 39-85,Khánh Hòa 51-22 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-11-2019 Đắc Lắc 50-01,Quảng Nam 09-82 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-11-2019 Phú Yên 11-97,Thừa Thiên Huế 31-02 Win Thừa Thiên Huế
10-11-2019 Khánh Hòa 70-48,Kon Tum 69-20 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019 Đà Nẵng 90-65,Đắc Nông 58-18,Quảng Ngãi 75-92 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019 Gia Lai 12-53,Ninh Thuận 67-10 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-11-2019 Bình Định 66-55,Quảng Bình 04-61,Quảng Trị 01-52 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-11-2019 Đắc Lắc 52-72,Quảng Nam 98-91 Win Quảng Nam
04-11-2019 Phú Yên 51-24,Thừa Thiên Huế 53-38 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-11-2019 Khánh Hòa 06-66,Kon Tum 55-15 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019
 Đà Nẵng 12-34,Đắc Nông 73-09,Quảng Ngãi 53-14
Miss

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *